THÔNG BÁO

V/v: Chương trình hỗ trợ thầu thợ năm 2024

             Kính gửi:   Quý Nhà phân phối/ Đại lý (NPP/ĐL), quý thầu thợ nhãn hàng Sơn Infor

Công ty Cổ phần Infor Việt Nam cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành và hợp tác trong suốt thời gian qua. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý NPP/ĐL, quý thầu thợ “ Chương trình hỗ trợ thầu thợ năm 2024 như sau :

1. Thời gian diễn ra chương trình: Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

3. Đối tượng áp dụng: Quý thầu thợ trực tiếp thi công sản phẩm sơn Infor có tài khoản tại app: Infor painter và được xác nhận của Quý ĐL/NPP chính thức của công ty.

4. Sản phẩm áp dụng:

– Infor sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp Nano

– Infor sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp

– Infor sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp

5. Thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại

6. Điều kiện thực hiện chương trình khuyến mại

Thời gian hiệu lực của thẻ tích điểm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất của sản phẩm

Quy cách đổi điểm thành tiền thưởng

    • Điểm là đơn vị tính của Chương trình Infor Painter.
    • Số điểm tích luỹ được quy đổi thành tiền thưởng. Hội viên chỉ có thể đổi điểm thành tiền thưởng khi có điểm tích luỹ từ 100 điểm trở lên. (Tỷ lệ quy đổi: 1 điểm= 1.000 đồng)
    • Hội viên nhận thưởng bằng cách gửi yêu cầu đổi điểm trên hệ thống.

7. Thời gian và hình thức trả thưởng :

  • – Thời gian chốt yêu cầu giao dịch đổi điểm thưởng vào ngày 20 hàng tháng
  • – Thời gian trả tiền thưởng vào ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp ngày cuối cùng của tháng rơi vào Lễ, Tết, T7, Chủ nhật thì thời gian trả tiền thưởng sẽ lùi lại bằng số ngày nghỉ.
  • – Tiền thưởng sẽ được thanh toán vào Tài khoản ngân hàng của Hội viên đã đăng ký trên App: Infor painter.
  • – Số điểm tích luỹ có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày quét mã. Sau thời gian này, số điểm còn lại chưa được quy đổi sẽ mất hiệu lực và không thể sử dụng. Số điểm tích luỹ quá thời hạn của Hội viên sẽ được đưa trở về 0 điểm.

          Trân trọng cảm ơn!