Tuyển dụng tháng 2/2018

Tuyển dụng tháng 2/2018  

Tuyển dụng
Mô tả công việc 1. Giới thiệu sản phẩm dịch vụ Sơn Infor tới khách hàng. 2. Xác định khách hàng tiềm năng, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu 3. Lập, theo dõi báo giá, bản phối màu gửi cho khách hàng, chăm sóc khách hàng và triển khai…