Phần mềm tính sơn

Kết quả ước tính sơn

Cảm ơn bạn đã sử dụng Phần mềm ước tính sơn của Sơn Infor.

 • Sơn chống thấm màu cao cấp

  Tổng diện tích cần sơn : 160m2

  Định mức tiêu hao : 8-10 m2/1kg

  Số lớp sơn : 2

  Tổng số lượng cần mua : 40 kg

 • Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp

  Tổng diện tích cần sơn : 160m2

  Định mức tiêu hao : 13- 15 m2/1kg

  Số lớp sơn : 2

  Tổng số lượng cần mua : 24 kg

 • Sơn lót chống kiềm nội thất Inforeco

  Tổng diện tích cần sơn : 160m2

  Định mức tiêu hao : 5 m2/1kg

  Số lớp sơn : 2

  Tổng số lượng cần mua : 64 kg

 • Sơn nội thất E100

  Tổng diện tích cần sơn : 160m2

  Định mức tiêu hao : 8-10 m2/1kg

  Số lớp sơn : 2

  Tổng số lượng cần mua : 40 kg

 • Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp Nano

  Tổng diện tích cần sơn : 160m2

  Định mức tiêu hao : 5 m2/1kg

  Số lớp sơn : 2

  Tổng số lượng cần mua : 64 kg

Cảm ơn bạn đã sử dụng Phần mềm ước tính sơn của Sơn Infor.
Ghi chú: Kết quả trên chỉ mang tính ước lượng dựa trên độ phủ lý thuyết của từng loại sơn. Lượng sơn thực dùng có thể thay đổi tùy theo bề mặt thi công.
Kết quả trên chỉ áp dụng cho công trình dân dụng (nhà ở thông thường). Đối với các dạng công trình đặc biệt khác (khách sạn, nhà xưởng, etc.), vui lòng liên hệ 024 6290 4999 để được tư vấn